Cze艣膰!

W tej cz臋艣ci mojej strony znajdziesz nudne ale wa偶ne i wymagane przez prawo informacje, dokumenty. Istniej膮 procedury, kt贸re musz膮 pojawi膰 si臋 na stronie internetowej. Ustawa, reguluje r贸wnie偶 rodzaje tre艣ci, kt贸re mog膮 by膰 publikowane na stronie internetowej i kontroluje prawny charakter samej publikacji. Oto dokumenty, informacje, kt贸re powiniene艣 przeczyta膰. Bierz kaw臋, ciastko i zasiadaj czyta膰…. 馃檪

Dokumenty 1

Warunki Us艂ugi:

Warunki

Uzyskuj膮c dost臋p do tej strony internetowej, zgadzasz si臋 na przestrzeganie niniejszych warunk贸w korzystania z witryny, wszystkich obowi膮zuj膮cych przepis贸w i regulacji oraz zgadzasz si臋, 偶e jeste艣 odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowi膮zuj膮cych przepis贸w lokalnych. Je艣li nie zgadzasz si臋 z kt贸rymkolwiek z tych warunk贸w, nie mo偶esz korzysta膰 z tej witryny lub uzyska膰 do niej dost臋pu. Materia艂y zawarte na tej stronie s膮 chronione prawem autorskim i prawem znak贸w towarowych.

U偶ytkowanie licencji:

a) Wydano zezwolenie na tymczasowe pobranie jednej kopii materia艂贸w (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej Pauli Kosi艅skiej do osobistego, niekomercyjnego, przej艣ciowego ogl膮dania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa w艂asno艣ci, a na podstawie tej licencji Licencjobiorca nie mo偶e:

modyfikowa膰 lub kopiowa膰 materia艂贸w;

u偶ywa膰 materia艂贸w do jakichkolwiek cel贸w komercyjnych lub do publicznego wy艣wietlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);

pr贸bowa膰 dekompilowa膰 lub odtwarza膰 kodu 藕r贸d艂owego oprogramowania zawartego na stronie internetowej 艢lubne Szepty;

usun膮膰 wszelkie prawa autorskie lub inne zastrze偶one zapisy z materia艂贸w; lub przenie艣膰 materia艂y do innej osoby lub „zwierciad艂o” materia艂贸w na jakimkolwiek innym serwerze.

b) Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia kt贸regokolwiek z tych ogranicze艅 i mo偶e zosta膰 rozwi膮zana przez 艢lubne Szepty – Intenso Paula Kosi艅ska w dowolnym momencie. Po zako艅czeniu przegl膮dania tych materia艂贸w lub po wyga艣ni臋ciu niniejszej licencji, musisz zniszczy膰 wszystkie pobrane materia艂y, kt贸re s膮 w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

Zrzeczenie si臋

Materia艂y na stronie internetowej 艢lubne Szepty s膮 dostarczane „tak jak jest”. Paula Kosi艅ska nie udziela 偶adnych gwarancji i niniejszym zrzeka si臋 i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym mi臋dzy innymi domniemane gwarancje lub warunki dotycz膮ce warto艣ci handlowej, przydatno艣ci do okre艣lonego celu lub nienaruszania w艂asno艣ci intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Paula Kosi艅ska nie gwarantuje ani nie sk艂ada 偶adnych o艣wiadcze艅 dotycz膮cych dok艂adno艣ci, prawdopodobnych wynik贸w lub wiarygodno艣ci wykorzystania materia艂贸w na swojej stronie internetowej lub w inny spos贸b zwi膮zanych z takimi materia艂ami lub na stronach powi膮zanych z t膮 witryn膮.

Ograniczenia

W 偶adnym wypadku Paula Kosi艅ska ani jej dostawcy nie b臋d膮 ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek szkody (w tym za utrat臋 danych lub zysk贸w lub z powodu przerw w dzia艂alno艣ci), wynikaj膮ce z u偶ycia lub niemo偶no艣ci korzystania z materia艂贸w w Internecie strony Pauli Kosi艅skiej, nawet je艣li Paula Kosi艅ska lub upowa偶niony przedstawiciel Pauli Kosi艅skiej zosta艂 powiadomiony ustnie lub na pi艣mie o mo偶liwo艣ci wyst膮pienia takich szk贸d. Poniewa偶 niekt贸re jurysdykcje nie zezwalaj膮 na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialno艣ci za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mog膮 nie mie膰 zastosowania.

Korekty i Errata

Materia艂y pojawiaj膮ce si臋 na stronie internetowej Pauli Kosi艅skiej 艢lubne Szepty mog膮 zawiera膰 b艂臋dy techniczne, typograficzne, gramatyczne lub fotograficzne. Paula Kosi艅ska nie gwarantuje, 偶e kt贸rykolwiek z materia艂贸w na jej stronie internetowej jest dok艂adny, kompletny lub aktualny. Paula Kosi艅ska mo偶e dokona膰 zmian w materia艂ach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Paula Kosi艅ska nie mo偶e jednak zobowi膮za膰 si臋 do aktualizacji materia艂贸w.

Linki

Paula Kosi艅ska nie sprawdzi艂a wszystkich witryn powi膮zanych z jej witryn膮 internetow膮 i nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zawarto艣膰 takiej strony. W艂膮czenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony Pauli Kosi艅skiej. Korzystanie z takich powi膮zanych stron internetowych odbywa si臋 na w艂asne ryzyko u偶ytkownika.

Prawo rz膮dowe

Wszelkie roszczenia dotycz膮ce strony internetowej 艢lubne Szepty Pauli Kosi艅skiej podlegaj膮 przepisom prawa Polski, bez wzgl臋du na przepisy kolizyjne.

Pytania?

Je艣li masz jakiekolwiek pytania dotycz膮ce niniejszej Polityki prywatno艣ci, praktyk tej witryny lub kontakt贸w z t膮 witryn膮, skontaktuj si臋 ze mn膮 na: kontakt@szepty.robak.dev lub skorzystaj z mojego formularza kontaktowego.

Dokumenty 2

Polityka Prywatno艣ci:

Bardzo si臋 cieszymy, 偶e okaza艂e艣 zainteresowanie naszym przedsi臋biorstwem. Ochrona danych ma szczeg贸lnie wysoki priorytet w zarz膮dzaniu Firmy Intenso Paula Kosi艅ska. Korzystanie ze stron internetowych Firmy Intenso Paula Kosi艅ska jest mo偶liwe bez podawania danych osobowych; je艣li jednak osoba, kt贸rej dane dotycz膮, chce korzysta膰 ze specjalnych us艂ug dla przedsi臋biorstw za po艣rednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych mo偶e okaza膰 si臋 konieczne. Je偶eli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgod臋 podmiotu danych.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imi臋 i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, kt贸rej dane dotycz膮, musi by膰 zawsze zgodne z og贸lnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych (RODO) i zgodnie z krajow膮 ochron膮 danych. Za pomoc膮 tej deklaracji o ochronie danych nasze przedsi臋biorstwo pragnie poinformowa膰 og贸艂 spo艂ecze艅stwa o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, kt贸re zbieramy, u偶ywamy i przetwarzamy. Ponadto osoby, kt贸rych dane dotycz膮, s膮 informowane za pomoc膮 tej deklaracji o ochronie danych o prawach, do kt贸rych s膮 uprawnieni.

Jako administrator, Firma Intenso Paula Kosi艅ska wdro偶y艂a liczne 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najwi臋kszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za po艣rednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mog膮 zasadniczo mie膰 luki bezpiecze艅stwa, wi臋c absolutna ochrona mo偶e nie by膰 zagwarantowana. Z tego powodu ka偶dy podmiot danych mo偶e przes艂a膰 nam dane osobowe za pomoc膮 innych 艣rodk贸w, np. przez telefon.

Definicje

Mo偶liwo艣膰 kontaktu za po艣rednictwem strony internetowej

Deklaracja o ochronie danych Firmy Intenso Paula Kosi艅ska opiera si臋 na terminach u偶ywanych przez prawodawc臋 europejskiego do przyj臋cia og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna by膰 czytelna i zrozumia艂a dla og贸艂u spo艂ecze艅stwa, a tak偶e dla naszych klient贸w i partner贸w biznesowych. Aby to zapewni膰, chcieliby艣my najpierw wyja艣ni膰 u偶ywan膮 terminologi臋. W niniejszej deklaracji o ochronie danych u偶ywamy mi臋dzy innymi nast臋puj膮cych termin贸w:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczaj膮 wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”). Osob膮 mo偶liw膮 do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, kt贸ra mo偶e zosta膰 zidentyfikowana bezpo艣rednio lub po艣rednio, w szczeg贸lno艣ci przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotycz膮ce lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub wi臋cej czynnik贸w w艂a艣ciwych fizycznemu, fizjologicznemu, to偶samo艣膰 genetyczna, umys艂owa, ekonomiczna, kulturowa lub spo艂eczna tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest ka偶da zidentyfikowana lub mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, kt贸rej dane osobowe przetwarza kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to ka偶da operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, zautomatyzowanych lub nie, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisj臋, rozpowszechnianie lub udost臋pnianie w inny spos贸b, wyr贸wnanie lub po艂膮czenie, ograniczenie, usuni臋cie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przysz艂o艣ci.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowoln膮 form臋 automatycznego przetwarzania danych osobowych polegaj膮c膮 na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspekt贸w osobistych zwi膮zanych z osob膮 fizyczn膮, w szczeg贸lno艣ci do analizy lub przewidywania aspekt贸w dotycz膮cych dzia艂ania tej osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowania, niezawodno艣膰, zachowanie, lokalizacja lub ruchu.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki spos贸b, 偶e danych osobowych nie mo偶na ju偶 przypisa膰 do okre艣lonego podmiotu danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem 偶e takie dodatkowe informacje s膮 przechowywane osobno i podlegaj膮 艣rodkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia dane osobowe nie s膮 przypisywane zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Kontroler lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, kt贸ry samodzielnie lub wsp贸lnie z innymi osobami okre艣la cele przetwarzania danych osobowych i sposoby ich przetwarzania; je偶eli cele i sposoby takiego przetwarzania s膮 okre艣lone przez prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego, administrator lub szczeg贸lne kryteria jego nominacji mog膮 zosta膰 przewidziane w prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego.

h) Procesor

Przetw贸rc膮 jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzaj膮cy dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, kt贸remu ujawnia si臋 dane osobowe, niezale偶nie od tego, czy jest osob膮 trzeci膮. Jednak偶e organy publiczne, kt贸re mog膮 otrzymywa膰 dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, nie s膮 uwa偶ane za odbiorc贸w; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa si臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.

j) strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny ni偶 podmiot danych, kontroler, podmiot przetwarzaj膮cy oraz osoby, kt贸re pod bezpo艣rednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego s膮 upowa偶nione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮, jest dowolnie udzielon膮, konkretn膮, 艣wiadom膮 i jednoznaczn膮 informacj膮 o 偶yczeniach osoby, kt贸rej dane dotycz膮, za pomoc膮 o艣wiadczenia lub wyra藕nego dzia艂ania potwierdzaj膮cego, wyra偶aj膮cego zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych z nim zwi膮zanych. .

l) Nazwa i dane kontaktowe kontrolera

Kontroler do cel贸w og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (RODO), inne przepisy dotycz膮ce ochrony danych obowi膮zuj膮ce w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy dotycz膮ce ochrony danych to:

Intenso Paula Kosi艅ska

Email: kontakt@szepty.robak.dev

Witryna: www.szepty.robak.dev

Ciasteczka

Strony internetowe Firmy Intenso Paula Kosi艅ska wykorzystuj膮 pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwer贸w korzysta z plik贸w cookie. Wiele plik贸w cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Sk艂ada si臋 z ci膮gu znak贸w, za po艣rednictwem kt贸rego strony internetowe i serwery mog膮 by膰 przypisane do konkretnej przegl膮darki internetowej, w kt贸rej przechowywany by艂 plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozr贸偶nia膰 poszczeg贸lne przegl膮darki danych temat贸w od innych przegl膮darek internetowych, kt贸re zawieraj膮 inne pliki cookie. Okre艣lona przegl膮darka internetowa mo偶e zosta膰 rozpoznana i zidentyfikowana przy u偶yciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzi臋ki wykorzystaniu plik贸w cookie, Firma Intenso Paula Kosi艅ska mo偶e zapewni膰 u偶ytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla u偶ytkownika us艂ugi, kt贸re nie by艂yby mo偶liwe bez ustawienia cookie.

Za pomoc膮 pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mog膮 by膰 optymalizowane z my艣l膮 o u偶ytkowniku. Pliki cookie pozwalaj膮 nam, jak wcze艣niej wspomniano, rozpozna膰 u偶ytkownik贸w naszej witryny. Celem tego uznania jest u艂atwienie u偶ytkownikom korzystania z naszej witryny. U偶ytkownik strony korzystaj膮cy z plik贸w cookie, np. nie musi wprowadza膰 danych dost臋powych za ka偶dym razem, gdy strona jest dost臋pna, poniewa偶 jest ona przej臋ta przez stron臋 internetow膮, a plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym u偶ytkownika.

Osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, mo偶e w dowolnym momencie uniemo偶liwi膰 ustawienie plik贸w cookie za po艣rednictwem naszej strony internetowej za pomoc膮 odpowiedniego ustawienia u偶ywanej przegl膮darki internetowej, a tym samym mo偶e na sta艂e odm贸wi膰 ustawienia plik贸w cookie. Ponadto ju偶 ustawione pliki cookie mog膮 zosta膰 usuni臋te w dowolnym momencie za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to mo偶liwe we wszystkich popularnych przegl膮darkach internetowych. Je艣li podmiot danych dezaktywuje ustawienia plik贸w cookie w u偶ywanej przegl膮darce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mog膮 by膰 w pe艂ni u偶yteczne.

Gromadzenie og贸lnych danych i informacji

Strona internetowa Firmy Intenso Paula Kosi艅ska gromadzi szereg og贸lnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub automatyczny system wywo艂a stron臋 internetow膮. Te og贸lne dane i informacje s膮 przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mog膮 by膰 (1) typy i wersje przegl膮darek, (2) system operacyjny u偶ywany przez system dost臋pu, (3) strona internetowa, z kt贸rej system dost臋pu dociera do naszej witryny (tzw. -websites), (5) data i czas dost臋pu do strony internetowej, (6) adres protoko艂u internetowego (adres IP), (7) dostawca us艂ug internetowych systemu dost臋pu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, kt贸re mog膮 zosta膰 wykorzystane w przypadku atak贸w na nasze systemy informatyczne.

Korzystaj膮c z tych og贸lnych danych i informacji, Firma Intenso Paula Kosi艅ska nie wyci膮ga 偶adnych wniosk贸w na temat osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Informacje te s膮 potrzebne raczej w celu (1) prawid艂owego dostarczenia zawarto艣ci naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawarto艣ci naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia d艂ugoterminowej rentowno艣ci naszych system贸w informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) zapewni膰 organom 艣cigania informacje niezb臋dne do wszcz臋cia post臋powania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Firma Paula Kosi艅ska analizuje anonimowo zbierane dane i informacje statystycznie, w celu zwi臋kszenia ochrony danych i bezpiecze艅stwa danych w naszym przedsi臋biorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, kt贸re przetwarzamy. Anonimowe dane z plik贸w dziennika serwera s膮 przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

Mo偶liwo艣膰 kontaktu za po艣rednictwem strony internetowej

Strona internetowa Firmy Intenso Paula Kosi艅ska zawiera informacje umo偶liwiaj膮ce szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsi臋biorstwem, a tak偶e bezpo艣redni膮 komunikacj臋 z nami, kt贸ra obejmuje r贸wnie偶 og贸lny adres tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Je偶eli podmiot danych kontaktuje si臋 z kontrolerem poczt膮 elektroniczn膮 lub za po艣rednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych s膮 automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych s膮 przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania si臋 z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮. Nie ma przekazywania tych danych osobowych stronom trzecim.

Funkcja komentarzy w blogu na stronie internetowej

Firma Intenso Paula Kosi艅ska oferuje u偶ytkownikom mo偶liwo艣膰 dodawania indywidualnych komentarzy do poszczeg贸lnych blog贸w na blogu, kt贸ry znajduje si臋 na stronie internetowej kontrolera. Blog jest internetowym, publicznie dost臋pnym portalem, za po艣rednictwem kt贸rego jedna lub wi臋cej os贸b zwanych blogerami lub blogerami internetowymi mo偶e publikowa膰 artyku艂y lub zapisywa膰 my艣li w tak zwanych blogpostach. Blogposty zazwyczaj mog膮 by膰 komentowane przez strony trzecie.

Je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮, pozostawia komentarz do bloga opublikowanego na tej stronie, komentarze dokonane przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, s膮 r贸wnie偶 przechowywane i publikowane, a tak偶e informacja o dacie komentarza i na u偶ytkowniku (pseudonimie) wybranym przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 . Ponadto rejestrowany jest tak偶e adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawc臋 us艂ug internetowych (ISP). To przechowywanie adresu IP odbywa si臋 ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa oraz w przypadku, gdy osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, narusza prawa os贸b trzecich lub publikuje nielegalne tre艣ci za po艣rednictwem danego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych le偶y zatem w interesie administratora danych, tak aby m贸g艂 on zosta膰 uniewa偶niony w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie zostan膮 przekazane stronom trzecim, chyba 偶e takie przeniesienie jest wymagane przez prawo lub s艂u偶y obronie administratora danych.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezb臋dny do osi膮gni臋cia celu przechowywania, lub w takim zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawc臋 europejskiego lub innych ustawodawc贸w, w przepisach ustawowych i wykonawczych, kt贸rym administrator danych podlega.

Je偶eli cel przechowywania nie ma zastosowania lub up艂yn膮艂 okres przechowywania zalecany przez prawodawc臋 europejskiego lub innego w艂a艣ciwego ustawodawc臋, dane osobowe s膮 rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮

a) Prawo do potwierdzenia

Ka偶dy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, kt贸re go dotycz膮, s膮 przetwarzane. Je偶eli podmiot danych chce skorzysta膰 z tego prawa do potwierdzenia, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem kontrolera.

b) Prawo dost臋pu

Ka偶da osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, ma prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego do uzyskania od kontrolera bezp艂atnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporz膮dzenia przyznaj膮 podmiotowi danych dost臋p do nast臋puj膮cych informacji:

– cele przetwarzania;

– kategorie danych osobowych;

– odbiorcy lub kategorie odbiorc贸w, kt贸rym dane osobowe zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, w szczeg贸lno艣ci odbiorcy w pa艅stwach trzecich lub organizacjach mi臋dzynarodowych;

– w miar臋 mo偶liwo艣ci, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, je艣li nie jest to mo偶liwe, kryteria stosowane do okre艣lenia tego okresu;

– istnienie prawa do 偶膮dania od administratora poprawienia lub usuni臋cia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz膮cych podmiotu danych lub sprzeciwienia si臋 takiemu przetwarzaniu;

– istnienie prawa do z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego;

– je偶eli dane osobowe nie s膮 gromadzone od osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wszelkie dost臋pne informacje dotycz膮ce ich 藕r贸d艂a;

– istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o kt贸rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RBP, a przynajmniej w tych przypadkach znacz膮ce informacje na temat logiki, kt贸rej dotyczy, a tak偶e znaczenia i przewidywanych skutk贸w takie przetwarzanie dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Ponadto osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo uzyska膰 informacje na temat tego, czy dane osobowe s膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zwi膮zanych z przeniesieniem.

Je偶eli podmiot danych chce skorzysta膰 z tego prawa dost臋pu, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Ka偶dy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego do uzyskania od administratora bez zb臋dnej zw艂oki sprostowania nie艣cis艂ych danych osobowych, kt贸re go dotycz膮. Bior膮c pod uwag臋 cele przetwarzania, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do uzupe艂nienia niepe艂nych danych osobowych, w tym poprzez z艂o偶enie o艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego. Je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮, chce skorzysta膰 z tego prawa do sprostowania, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z ka偶dym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usuni臋cia (prawo do bycia zapomnianym)

Ka偶demu podmiotowi danych przys艂uguje prawo przyznane mu przez prawodawc臋 europejskiego w celu uzyskania od administratora danych danych osobowych, kt贸re go dotycz膮, bez zb臋dnej zw艂oki, a administrator danych jest zobowi膮zany do usuni臋cia danych osobowych bez zb臋dnej zw艂oki, je偶eli zaistnieje jedna z nast臋puj膮cych przyczyn (ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne):

– Dane osobowe nie s膮 ju偶 potrzebne w zwi膮zku z celami, dla kt贸rych zosta艂y zgromadzone lub przetworzone w inny spos贸b.

– Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wycofuje zgod臋, na podstawie kt贸rej opiera si臋 przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

– Osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, sprzeciwia si臋 przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istniej膮 nadrz臋dne uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia si臋 przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RB.

– Dane osobowe zosta艂y bezprawnie przetworzone.

– Dane osobowe musz膮 zosta膰 usuni臋te w celu zachowania zgodno艣ci z prawnym zobowi膮zaniem wynikaj膮cym z prawa Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega administrator.

– Dane osobowe zosta艂y zebrane w zwi膮zku z ofert膮 us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 1 RBP.

Je偶eli jedna z wy偶ej wymienionych przyczyn ma zastosowanie, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, prosi o usuni臋cie danych osobowych przechowywanych przez Firm臋 Paula Kosi艅ska, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem kontrolera. Pracownik Firmy Paula Kosi艅ska niezw艂ocznie upewni si臋, 偶e 偶膮danie usuni臋cia zostanie wykonane natychmiast.

W przypadku gdy administrator poda艂 dane osobowe do wiadomo艣ci publicznej i jest zobowi膮zany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usuni臋cia danych osobowych, administrator, bior膮c pod uwag臋 dost臋pn膮 technologi臋 i koszty wdro偶enia, podejmuje rozs膮dne kroki, w tym 艣rodki techniczne, w celu poinformowania innych kontroler贸w przetwarzaj膮cych dane osobowe, kt贸re podmiot danych za偶膮da艂 usuni臋cia przez takich kontroler贸w wszelkich odno艣nik贸w do tych danych osobowych lub ich kopiowania lub replikowania, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Firmy Paula Kosi艅ska zorganizuj膮 niezb臋dne 艣rodki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ka偶demu podmiotowi danych przys艂uguje prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego w celu uzyskania od kontrolera ograniczenia przetwarzania, je偶eli ma zastosowanie jedna z poni偶szych sytuacji:

– Prawid艂owo艣膰 danych osobowych jest kwestionowana przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, przez okres umo偶liwiaj膮cy administratorowi weryfikacj臋 dok艂adno艣ci danych osobowych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 usuni臋ciu danych osobowych i zamiast tego domaga si臋 ograniczenia ich u偶ywania.

– Administrator danych nie potrzebuje ju偶 danych osobowych do cel贸w przetwarzania, ale wymaga tego podmiot danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszcze艅 prawnych.

– Osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, nie wyrazi艂a sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikacj臋, czy uzasadnione powody administratora s膮 nadrz臋dne wzgl臋dem powod贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Je偶eli jeden z wy偶ej wymienionych warunk贸w zostanie spe艂niony, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, prosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Firm臋 Paula Kosi艅ska, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem kontrolera. Pracownik Firmy Paula Kosi艅ska zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Ka偶dy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego do otrzymywania danych osobowych, kt贸re go dotycz膮, kt贸re zosta艂y przekazane kontrolerowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym i mo偶liwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekaza膰 te dane innemu kontrolerowi bez przeszk贸d administratorowi, do kt贸rego przekazano dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RBP, a przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystaj膮c z przys艂uguj膮cego mu prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RBP, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do tego, aby dane osobowe by艂y przekazywane bezpo艣rednio od jednego kontrolera do drugiego, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, a kiedy to czyni negatywnie wp艂ywa膰 na prawa i wolno艣ci innych os贸b.

Aby zapewni膰 prawo do przenoszenia danych, osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem Firmy Paula Kosi艅ska .

g) Prawo do sprzeciwu

Ka偶demu podmiotowi danych przys艂uguje prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego w zakresie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, kt贸re go dotycz膮, na podstawie lit. e) lub (f) w dowolnym momencie, z przyczyn zwi膮zanych z jego szczeg贸ln膮 sytuacj膮. ) art. 6 ust. 1 RBP. Dotyczy to r贸wnie偶 profilowania w oparciu o te przepisy.

Firma Paula Kosi艅ska nie b臋dzie ju偶 przetwarza膰 danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba 偶e b臋dziemy w stanie wykaza膰 istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, kt贸re naruszaj膮 interesy, prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony legalno艣ci. roszczenia.

Je偶eli Firma Paula Kosi艅ska przetwarza dane osobowe do cel贸w marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, ma prawo w ka偶dej chwili wyrazi膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, kt贸re jej dotycz膮. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim ma to zwi膮zek z takim marketingiem bezpo艣rednim. Je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 przetwarzaniu w celach marketingu bezpo艣redniego, Firma Paula Kosi艅ska nie b臋dzie przetwarza膰 danych osobowych do tych cel贸w.

Ponadto osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, ma prawo, z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮, wyrazi膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotycz膮cych przez Firm臋 Paula Kosi艅ska do cel贸w naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych zgodnie z art. 89 (1) RBP, chyba 偶e przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania zadania wykonywanego ze wzgl臋du na interes publiczny.

Aby skorzysta膰 z prawa do sprzeciwu, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem Firmy Paula Kosi艅ska. Ponadto podmiot danych jest wolny w kontek艣cie korzystania z us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego i, niezale偶nie od dyrektywy 2002/58 / WE, wykorzystywa膰 swoje prawo do sprzeciwu w spos贸b zautomatyzowany, wykorzystuj膮c specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Ka偶dy podmiot danych ma prawo, aby ustawodawca europejski nie podlega艂 decyzji opartej wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, kt贸re wywo艂uje skutki prawne, kt贸re go dotycz膮 lub w podobny spos贸b znacz膮co na niego wp艂ywa, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy mi臋dzy osob膮, kt贸rej dane dotycz膮, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone prawem Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega kontroler, a kt贸re tak偶e ustanawia odpowiednie 艣rodki w celu ochrony praw, wolno艣ci i uzasadnionych interes贸w podmiotu danych lub (3) nie jest oparty na wyra藕nej zgodzie podmiotu danych.

Je偶eli decyzja (1) jest niezb臋dna do zawarcia lub wykonania umowy mi臋dzy osob膮, kt贸rej dane dotycz膮, a administratorem danych, lub (2) opiera si臋 na wyra藕nej zgodzie podmiotu danych, Firma Paula Kosi艅ska zastosuje odpowiednie 艣rodki w celu zabezpieczenia prawa, wolno艣ci i uzasadnionych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przynajmniej prawo do interwencji ze strony administratora, aby wyrazi膰 sw贸j punkt widzenia i zakwestionowa膰 decyzj臋.

Je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮, chce skorzysta膰 z praw do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, mo偶e w ka偶dej chwili skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem Firmy Paula Kosi艅ska.

i) Prawo do wycofania zgody na ochron臋 danych

Ka偶demu podmiotowi danych przys艂uguje prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego w dowolnym momencie w celu wycofania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮, chce skorzysta膰 z prawa do wycofania zgody, mo偶e w ka偶dej chwili skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem Firmy Paula Kosi艅ska.

Przepisy dotycz膮ce ochrony danych dotycz膮ce stosowania i u偶ytkowania Google Analytics (z funkcj膮 anonimizacji)

Na tej stronie kontroler zintegrowa艂 komponent Google Analytics (z funkcj膮 anonimizera). Google Analytics to us艂uga analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotycz膮cych zachowania u偶ytkownik贸w odwiedzaj膮cych witryny. Us艂uga analizy sieci gromadzi mi臋dzy innymi dane o stronie internetowej, z kt贸rej pochodzi dana osoba (tzw. Referrer), kt贸re strony zosta艂y odwiedzone, oraz o tym, jak cz臋sto i przez jaki czas wy艣wietlana by艂a podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana g艂贸wnie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy koszt贸w i korzy艣ci reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

W przypadku analizy internetowej za pomoc膮 Google Analytics kontroler korzysta z aplikacji „_gat. _anonymizeIp „. Za pomoc膮 tej aplikacji adres IP po艂膮czenia internetowego osoby, kt贸rej dane dotycz膮, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dost臋pu do naszych stron internetowych z pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiaj膮cego si臋 pa艅stwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, mi臋dzy innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raport贸w online, kt贸re pokazuj膮 dzia艂ania na naszych stronach internetowych oraz do 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Definicja plik贸w cookie zosta艂a wyja艣niona powy偶ej. Po ustawieniu pliku cookie Google mo偶e analizowa膰 korzystanie z naszej witryny. Przy ka偶dym wywo艂aniu jednej z poszczeg贸lnych stron tej strony internetowej, obs艂ugiwanej przez kontroler i do kt贸rej zintegrowano komponent Google Analytics, przegl膮darka internetowa w systemie informatycznym osoby, kt贸rej dane dotycz膮, automatycznie przesy艂a dane przez Sk艂adnik Google Analytics do cel贸w reklamy online i rozliczania prowizji od Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsi臋biorstwo Google uzyskuje wiedz臋 na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych, kt贸ry s艂u偶y Google mi臋dzy innymi do poznania pochodzenia odwiedzaj膮cych i klikni臋膰, a nast臋pnie do utworzenia rozlicze艅 prowizyjnych.

Plik cookie wykorzystywany jest do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dost臋pu, lokalizacja, z kt贸rej uzyskano dost臋p, oraz cz臋stotliwo艣膰 wizyt naszej witryny przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮. Przy ka偶dej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP dost臋pu do Internetu, z kt贸rego korzysta podmiot danych, b臋d膮 przesy艂ane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe s膮 przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google mo偶e przekaza膰 te dane osobowe zebrane za po艣rednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, mo偶e, jak wspomniano powy偶ej, uniemo偶liwi膰 ustawienie plik贸w cookie za po艣rednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie u偶ywanej przegl膮darki internetowej, a tym samym na sta艂e odm贸wi膰 ustanowienia plik贸w cookie. Takie dostosowanie przegl膮darki internetowej uniemo偶liwi艂oby Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Ponadto pliki cookie u偶ywane ju偶 przez Google Analytics mog膮 zosta膰 usuni臋te w dowolnym momencie za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e sprzeciwi膰 si臋 gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, co jest zwi膮zane z korzystaniem z tej witryny, jak r贸wnie偶 przetwarzaniem tych danych przez Google i mo偶liwo艣ci膮 wykluczenia takich danych. . W tym celu podmiot danych musi pobra膰 dodatek do przegl膮darki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalowa膰 go. Ten dodatek do przegl膮darki informuje Google Analytics za pomoc膮 JavaScript, 偶e wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych mog膮 nie by膰 przesy艂ane do Google Analytics. Instalacja dodatk贸w przegl膮darki jest uznawana za sprzeciw Google. Je艣li system informatyczny podmiotu danych zostanie p贸藕niej usuni臋ty, sformatowany lub nowo zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalowa膰 dodatki przegl膮darki, aby wy艂膮czy膰 Google Analytics. Je艣li dodatek do przegl膮darki zosta艂 odinstalowany przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, lub jak膮kolwiek inn膮 osob臋 przypisan膮 do jej kompetencji lub jest wy艂膮czona, mo偶liwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne uruchomienie dodatk贸w przegl膮darki.

Dalsze informacje i obowi膮zuj膮ce przepisy Google dotycz膮ce ochrony danych mo偶na znale藕膰 na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics zosta艂 dok艂adniej obja艣niony w poni偶szym linku https://www.google.com/analytics/.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 (1) lit. RODO s艂u偶y jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla kt贸rych uzyskujemy zgod臋 na konkretny cel przetwarzania. Je偶eli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przyk艂ad w przypadku, gdy operacje przetwarzania s膮 niezb臋dne do dostarczania towar贸w lub 艣wiadczenia jakiejkolwiek innej us艂ugi, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, kt贸re s膮 niezb臋dne do realizacji dzia艂a艅 przedumownych, na przyk艂ad w przypadku zapyta艅 dotycz膮cych naszych produkt贸w lub us艂ug. Czy nasza firma podlega prawnemu obowi膮zkowi, zgodnie z kt贸rym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. W celu wype艂nienia zobowi膮za艅 podatkowych, przetwarzanie opiera si臋 na art. 6 (1) 艣wieci. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mo偶e by膰 konieczne w celu ochrony 偶ywotnych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub innej osoby fizycznej. By艂oby tak na przyk艂ad, gdyby odwiedzaj膮cy zosta艂 ranny w naszej firmie, a jego imi臋 i nazwisko, wiek, dane dotycz膮ce ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musia艂yby zosta膰 przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Nast臋pnie przetwarzanie b臋dzie oparte na art. 6 (1) lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mog艂yby opiera膰 si臋 na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do przetwarzania operacji, kt贸re nie s膮 obj臋te 偶adn膮 z wy偶ej wymienionych podstaw prawnych, je偶eli przetwarzanie jest konieczne do cel贸w zgodnych z prawem interes贸w realizowanych przez nasz膮 firm臋 lub stron臋 trzeci膮, chyba 偶e takie interesy s膮 nadrz臋dne interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, kt贸re wymagaj膮 ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania s膮 szczeg贸lnie dopuszczalne, poniewa偶 zosta艂y wyra藕nie wymienione przez prawodawc臋 europejskiego. Uzna艂, 偶e mo偶na za艂o偶y膰 uzasadniony interes, je偶eli podmiot danych jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RB).

Uzasadnione interesy kontrolera lub osoby trzeciej

Je偶eli przetwarzanie danych osobowych opiera si臋 na art. 6 ust. 1 lit. F RGR Naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej dzia艂alno艣ci na rzecz dobra wszystkich naszych pracownik贸w i udzia艂owc贸w.

Okres, w kt贸rym b臋d膮 przechowywane dane osobowe

Kryteriami stosowanymi do okre艣lenia okresu przechowywania danych osobowych s膮 odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po up艂ywie tego okresu odpowiednie dane s膮 rutynowo usuwane, o ile nie jest ju偶 konieczne do wype艂nienia umowy lub rozpocz臋cia umowy.

Udost臋pnianie danych osobowych jako wymogu ustawowego lub umownego; Wymaganie niezb臋dne do zawarcia umowy; Obowi膮zek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; mo偶liwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych

Wyja艣nili艣my, 偶e udost臋pnianie danych osobowych jest cz臋艣ciowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub mo偶e wynika膰 z postanowie艅 umownych (np. Informacje o partnerze kontraktowym). Czasami mo偶e by膰 konieczne zawarcie umowy, 偶e podmiot danych udost臋pnia nam dane osobowe, kt贸re nast臋pnie musz膮 zosta膰 przez nas przetworzone. Podmiot danych jest na przyk艂ad zobowi膮zany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umow臋. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowa艂by, 偶e umowa z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮, nie mog艂a zosta膰 zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi danych podmiot danych musi skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyja艣nia podmiotowi danych, czy udost臋pnianie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umow臋 lub jest niezb臋dne do zawarcia umowy, czy istnieje obowi膮zek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji nieprzekazywania danych osobowych dane.

Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie u偶ywamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dokumenty 3

O艣wiadczenie o fotografii

Zrzeczenie si臋

Wszystkie zdj臋cia i tre艣ci na tej stronie pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 Firmy Intenso Paula Kosi艅ska. Obrazy nie mog膮 by膰 pobierane, kopiowane, powielane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody.

Zakupy drukowane uprawniaj膮 nabywc臋 do w艂asno艣ci obrazu, ale nie do praw autorskich do obrazu, kt贸ry pozostaje w Firmie Intenso Paula Kosi艅ska nawet po zakupie.